נתונים טכניים
מפרט אפוקול לצביעה ימית
מפרט אפוקול לצבע
מפרט פקר-ידפז לגלוון
צינורות
פרופיל מרובע
פרופיל מלבני