נתונים טכניים > מפרט אפוקול לצביעה ימית
מפרט אפוקול לצביעה ימית

 

 

מפרט : 109A      לצביעת מוצרים מפלדה מגולוונת 

המיועדים להיות באווירה ימית או עד 1000 מ` מקו החוף.

הכנת שטח:

1.  בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור

מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

2.  במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני, לחליפין באמצעות דטרגנט

חם בהתזה.

3. מ"מ 0.1-0.5 בגודל GL מסוג GRIT ( ANGULAR ) פלדה גרגרי התזת

4.  ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואב.

5. בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.

6. במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין 36 לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון.

צביעה בשכבה :1

 איבוק בשיטת ה  TRIBO FRICTION או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס אפןקסי פוליאסטר צבע עשיר אבץ (50%) בעובי µ75 מיקרון לפחות  

קלייה:

קלייה חלקית בטמפרטורת מתכת של180° למשך 7 דקות בלבד. 

בדיקה:

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים ( ליטוש קל במקרה הצורך)  

צביעה שכבה 2:

 איבוק בשיטת ה  TRIBO FRICTION או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג HB האבקה מתוצרת "אוניברקול" סדרה 7000 מאושרת לפי תקן G.S.B. הגרמני לדהייה או שווה ערך בעובי 75 מיקרון לפחות.

הגוון לפי דרישת הלקוח.    

קליה:

קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של 155° - 140°   למשך 10 דקות לאחר מכן 220°  -  180°  למשך 20 דקות נוספות  

הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 180 למשך 15 דקות. .

קירור:

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר

בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 40 ° – 35° לפחות.

בקרת איכות:

בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.

בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווח של 1 מ"מ לא יהיה קילוף.

.מידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני צביעה

המפעל מאושר לפי תקן ISO9001.

 

מפרט אפוקול לצביעה ימית
<< לנתון הקודם
לנתון הבא >>