נתונים טכניים > מפרט אפוקול לצבע
מפרט אפוקול לצבע

.מפרט 109: לצביעת עמודי תאורה מפלדה מגלוונת

הכנת השטח:

1. בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור

  מוצרים שאינם מתאימים לצביעה.

2. במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט

  חם בהתזה.

3. התזת גרגרי פלדה לדה גרגירי פלדה מסוג (GL40  GRIT ( ANGULAR בגודל 

   מ"מ 0.5-1.0.

4. ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

5 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.

6. במידת הצורך ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות ניר לטש גרעין.

  לפי הנחיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.

צביעה:

איבוק בשיטת ה- TRIBO FRICTION או לחלופין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג HB HIGH BILD בעלת תכונות GASING FREE OUT בעובי 80 מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת "אוניברקול" סידרה 7000 מאושרת לפי תקן G.S.B הגרמני לדהייה או שווה ערך. הגוון לפי דרישת המזמין.

 קליה:

   .קליה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחךתיתי של 140° - 150° למשך 10 דקו לאחר מכן 180° - 220° למשך 20 דק.

קירור:

 קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצ בטרם ירדה הטמ"פ לרמה של 35° - 40° לפחות.

הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ 185° למשך 15 דקות.

בדיקת איכות:

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בצבע.

 בבדיקת אדהזיה באמצעות משרט במרווחים של 1 מ"מ לא יהיה קילוף. מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.

 המפעל מאושר לפי תקן ISO9001.

אריזה:

.בהמוצרים יארזו בשרוול פוליאתלן בעובי 0.05 מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו באמצעות סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול.

.האביזרים יארזו בנפרד בשקית פוליאתלן

אחריות:

.תינתן למשך 3 שנים נגד דהיית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות וסימן מזהה של העמודים

האחריות אינה תקפה במקרה של פגיעה מכנית או כתוצאה מהתקנה או הובלה לא תקינים. 

 

 

מפרט אפוקול לצבע
<< לנתון הקודם
לנתון הבא >>