נתונים טכניים > מפרט פקר-ידפז לגלוון
מפרט פקר-ידפז לגלוון

 1. הגדרות

1.1 גלוון באבץ חם – יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט של
     אבץ מותך.

1.2 ציפוי אבץ חם – שכבת ציפוי המורכבת משכבות סגסוגת אבץ וברזל ומכוסה, בדרך כלל, ע"י
      שכבת אבץ טהור.

 1. תחום המפרט

2.1 מפרט זה מתייחס לציפוי אבץ, המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה (קורוזיה) במוצרי פלדה
      מעורגלים, מחושלים, כבושים, משוכים, כמו ברזל מקצוע, פרופילים מעורגלים, מוצרים מפח,
      מוצרים מפרופילים וצינורות מכופפים ו/או מרותכים, קונסטרוקציות, רשתות מוכנות לבטון,
      סבכות, גדרות, פרזול לבניינים וכו`.

2.2 מפרט זה אינו מתייחס למוצרים חצי מוגמרים המיוצרים במפעלים יחודיים ו/או בשיטות
      אוטומטיות כמו חוטים, צינורות, פחים, ברגים.

 1. תקנים

3.1 הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי 918 מאפריל 1975 וגיליון תיקון מדצמבר 1979. המגלוון יהיה
       בעל הסמכה לתקן 9001 ISO.

 1. חומרים לציפוי

4.1 האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות (G.O.B  Good Ordinary Brand) ויכיל לא פחות מ- 98.5% 
       אבץ טהור.

 1. תכנון

5.1 יש לתכנן מוצר המיועד לגלוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך הגלוון.

5.2 מומלץ להיוועץ במגלוון לפני תכנון או ייצור של מוצר המיועד לגלוון.

5.3 יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ.

5.4 בטיחות – אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום להתפוצצות באמבט

      האבץ.

 1. בחירת הפלדה

6.1 הציפוי באבץ חם נוצר כתוצאה מריאקציה בין ברזל והאבץ המותך. כתוצאה מריאקציה זו נוצרת

      סדרה של שכבות סגסוגת אבץ ברזל המכוסות באבץ טהור, כאשר המוצר מוצא מאמבט הגלוון.

6.2 הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק: "מתאים לגלוון". על מנת להבטיח רכישת פלדה

      "מתאימה לגלוון" מומלץ לרוכשה מהחברה המגולוונת.

6.3 הרכב כימי של פלדה "מתאימה לגלוון":

      פחמן (C) פחות מ: 0.25%

      זרחן (P) פחות מ: 0.02%

      מנגן (Mn) פחות מ: 1.35%

      גופרית (S) פחות מ: 0.20%

      סיליקון (Si) פחות מ: 0.03%

6.4 ניתן לגלוון גם פלדות בעלות תכולה של יסודות העולה על האמור בסעיף 6.3. רצוי להסתמך על
      הניסיון של ספק הפלדה והמגלוון בבחירת הפלדה המתאימה.

6.5 רצוי, עד כמה שאפשר, לייצר את המוצר מחומר בהרכב כימי ובטיב שטח אחיד.


6.6 בחירת הפלדה המתאימה לגלוון היא באחריות יצרן המוצר.

 

 7. ייצור החלקים המיועדים לגלוון

7.1 המוצרים יכולים להיות מכוסים בחלודה או תחמוצת ערגול. יש להימנע מחבור חומר חלוד מאוד עם
      חומר חדש.

7.2 על היצרן לדאוג לחורים ו/או מעברים לכניסה וניקוז של אבץ ושחרור אויר כלוא. החורים
      יהיו בגודל ובמקומות המתאימים לתהליך הגלוון.

7.3 על היצרן להבטיח אטימות מלאה של כל הריתוכים, חורים בריתוך או חללים זעירים בין חלקי
      המוצר עלולים לגרום לנזילת חומצה לאחר הגלוון.

7.4 על היצרן לדאוג לאפשרות תליה של המוצר לשם שינוע בתהליך הגלוון.

7.5 המוצרים ישלחו לגלוון כאשר הם נקיים מצבע, שומנים, זפת, בטון וסיגי ריתוך (שלקה) כל אחד
      מהליקויים שהוזכרו פוגם בטיב הגלוון.

7.6 יש להימנע מחיבור פחים דקים למסגרת עבה וקשוחה. אלה יגולוונו בנפרד ויחוברו לאחר הגלוון.

7.7 לריתוך חלקים לאחר הגלוון יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב מתאים וטמפרטורת ריתוך

     נמוכה. לאחר הריתוך יש לנקות את אזור הריתוך בעזרת מברשת פלדה ולכסות בשתי שכבות של
     צבע עשיר אבץ.

     עובי שכבת הצבע יהיה כ-85 מיקרון ותכולת האבץ בצבע תהיה לפחות 65%
     (משקל בשכבה יבשה).

7.8 היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגלוון.

 

 1. תהליך הגלוון

8.1 המוצר יעבור ניקויי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים (פלקס) וטבילה באמבט
      אבץ מותך בטמפרטורה של כ – 450°.

 

 1. עובי שכבת הגלוון

9.1 עובי שכבת הגלוון יהיה בהתאם לתקן ישראלי 918 (מהדורה מעודכנת).

9.2 על בדיקה מדגמית יוסכם בין המגלוון למזמין.

9.3 עובי שכבת הגלוון המתקבל הוא תוצאה של ההרכב הכימי של הפלדה וכן מבנה וטיב השטח
      לפני הציפוי.

 

 1. מראה

10.1 הציפוי יהיה רציף וללא פגמים במשטח העיקרי.

10.2 בגלל השוני בתהליך הגלוון באבץ חם, חלקות השטח המצופה אינה שווה לחלקות פחים מגולוונים
        או לטיב שטח גלוון חשמלי (אלקטרוליטי).

10.3 בכל מקרה של דרישות מיוחדות לטיב שטח, על המזמין לציין זאת למגלוון מראש.

10.4 במקרה של פגמים קטנים מותר למגלוון לבצע תיקונים בצבע עשיר אבץ.

 

 1. הידבקות הציפוי

11.1 על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע, הרכבה
       ושימוש של המוצר. ככלל, ככל ששכבת הציפוי עבה יותר, יש להיזהר יותר בשינוע.

 

 1. בדיקת איכות הגלוון

12.1 המגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן 9001 ISO  בדיקת הגלוון תתבצע במפעל הגלוון לפני הוצאת
       המוצרים מהמפעל. מפעל הגלוון יאפשר לבודק מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך
       ויסייע לו בביצוע הבדיקות.

 

 

מפרט פקר-ידפז לגלוון
<< לנתון הקודם
לנתון הבא >>