זרועות ואביזרים > ברגי יסוד
ברגי
יסוד
ברגי יסוד (חוזק 500Mpa מינימום)
ברגי יסוד (חוזק 500Mpa מינימום)