מעבר 2 יציקת אלומיניום
סרטוט: מעבר 2 יציקת אלומיניום
מעבר 2 יציקת אלומיניום

מידות המעבר:

"8/4"    "8/"5   "8/"6 

  
<< לדגם הקודם
לדגם הבא >>